Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Aansprekend niet vanzelfsprekend

Bijbeltekst(en)

1Van David, een psalm.

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,

de wereld en wie haar bewonen,

2Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,

op de stromen heeft Hij haar verankerd.

3Wie mag de berg van de HEER bestijgen,

wie mag staan op zijn heilige plaats?

4Wie reine handen heeft en een zuiver hart,

zich niet inlaat met leugens

en niet bedrieglijk zweert.

5Zegen zal hij ontvangen van de HEER

en recht verkrijgen van God, zijn redder.

6Dat valt hun ten deel die U zoeken,

die zich tot U wenden – het volk van Jakob. sela

7Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,

verhef u, aloude ingangen:

de koning vol majesteit wil binnengaan.

8Wie is die koning vol majesteit?

De HEER, machtig en heldhaftig,

de HEER, heldhaftig in de strijd.

9Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,

verhef ze, aloude ingangen:

de koning vol majesteit wil binnengaan.

10Wie is Hij, die koning vol majesteit?

De HEER van de hemelse machten,

Hij is de koning vol majesteit. sela

Psalmen 24NBV21Open in de Bijbel

Aansprekend niet vanzelfsprekend
Het is niet altijd een voordeel als Bijbelteksten onmiddellijk vertrouwde associaties opleveren. Onbevooroordeeld lezen, zoals iemand die voor het allereerst deze psalm leest, lukt dan moeilijk.

Wie denkt niet aan het bekende adventslied ‘Heft op uw hoofden poorten wijd, wie is het die daar binnenrijdt’? Natuurlijk, dat is Christus. Wie enigszins thuis is in kerkliederen, weet dat.

Maar wat nu als de onbevangen bijbellezer gepassioneerd zegt: Prach­ tig om de milieuparagraaf van ons politieke programma mee te begin­nen. ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.’

Wij mensen, gelovig of ongelovig, kunnen elkaar toch vinden in het geloof dat we alles maar gekregen hebben en het moeten bewaren. De aarde is van God en van onze kleinkinderen. Die intocht van de koning is de optocht van de toekomst.

Kans voor een open gesprek?

♪ Lied 984

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons