Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wasdom schenken

Bijbeltekst(en)

Het apostelschap en de gemeente

1Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die zich door de Geest laten leiden. Ik sprak tot mensen die zich nog door deze wereld laten leiden, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. 2Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, 3want u bent nog gebonden aan deze wereld. Want wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan deze wereld, dan leeft u toch als ieder ander? 4Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ en een ander: ‘Ik van Apollos,’ bent u dan niet als alle andere mensen?

5Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. 6Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. 7Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. 8Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. 9Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.

U bent een bouwwerk van God.

1 Korintiërs 3:1-9NBV21Open in de Bijbel

Wasdom schenken
‘Wij kunnen planten en natmaken, maar Gij moet de wasdom schen­ ken.’ Ik hoor het onze leraar wiskunde nog bidden. Het maakte indruk. Ik was niet goed in wiskunde. Mijn leraar bleef voor mij een tovenaar in getallen.

Zijn gebed is met mij meegegaan. Hij was zo’n planter in mijn leven, die me de wiskunde niet heeft kunnen bijbrengen. Niet zo heel jammer achteraf bezien. Hij heeft wel besef ingeplant dat er iets heel groots boven ons mensen uit gaat: God. Een leraar op het toen nog klassieke christelijk lyceum deed wat hij doen moest: medewerker van God zijn en daarna de wet van Pythagoras uitleggen.

Paulus zegt dat iedere medewerker apart wordt beloond. Daar gaan wij mensen niet over. Na vijfenzestig jaar beloon ik mijn leraar E. door dit te schrijven. God heeft wasdom geschonken. Mijn leraar was planter en ik de akker.

♪ Lied 220

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons