Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Familietradities

Bijbeltekst(en)

Spreuken van wijzen

17Schenk mijn kennis een aandachtig oor,

luister naar de woorden van de wijzen.

18Het is goed ze vast te houden,

zodat je ze altijd op je lippen hebt.

19Jou laat ik ze horen, nu,

opdat je op de HEER vertrouwt.

20Heb ik niet dertig spreuken voor je opgeschreven,

vol kennis en goede raad?

21Dat is om je de waarheid te leren, waarachtige woorden,

zodat je betrouwbaar kunt antwoorden

aan hem die jou heeft gestuurd.

22Steel niet van een arme, hij is al arm genoeg.

Vertrap een behoeftige niet als hij terechtstaat in de poort.

23Want de HEER verdedigt hun rechten,

wie hen beroven, berooft Hij van het leven.

24Ga niet om met een heethoofd,

houd je niet op met een driftkop,

25opdat je niet dezelfde weg gaat als hij

en voor jezelf een valstrik zet.

26Geef niet zomaar een handslag,

sta niet zomaar borg voor een schuld.

27Als je die niet kunt voldoen,

halen ze je bed onder je vandaan.

28Verplaats geen oude grenzen,

je voorouders hebben ze vastgesteld.

29Zie je iemand die een kundig vakman is?

Hij komt in dienst van de koning,

onaanzienlijken zal hij niet dienen.

Spreuken 22:17-29NBV21Open in de Bijbel

Familietradities
Vaak horen we dat in onze dagen kennis van grote verhalen ontbreekt. Teruggang in de wekelijkse kerkgang brengt ook teloorgang van bijbel­ kennis met zich mee. Wat blijft, zijn vaak de waarden die in familietra­ dities worden bewaard. Ze brengen kinderen en kleinkinderen op gedachten. Deze familiewaarden kunnen bouwstenen voor het nage­ slacht blijken te zijn. Het Spreukenboek wordt gezien als een boek dat sterk inzet op de traditie van de stam: dertig spreuken vol kennis en goede raad heb ik je gegeven. Er zijn wijsheden die een familie genera­ ties lang hebben gevormd. Wie hoort niet in zijn eigen omgeving zeg­ gen: Een échte Jansz doet dat niet?! Als je jong bent, roept dat verzet op; als je ouder bent, ben je dankbaar. De Joodse schrijver Abel J. Her­ zberg schrijft, als zeventigjarige, brieven aan zijn achtjarige kleinzoon. Hij hoopt dat de kleinzoon later de oude grenzen leert eerbiedigen.

♪ Lied 78:1-5

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons