Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Skippen helpt

Bijbeltekst(en)

9Een goedhartig mens wordt gezegend,

omdat hij zijn voedsel met de armen deelt.

10Jaag een spotter weg, en de ruzie is voorbij,

twistgesprekken en beledigingen houden op.

11Wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt

heeft de koning als vriend.

12De HEER waakt over wie kennis bezitten,

Hij logenstraft de woorden van bedriegers.

13Een luiaard zegt: ‘Er zwerft een leeuw door de straten,

als ik buiten kom, zal hij me verscheuren.’

14De mond van een ontrouwe vrouw is als een diepe put,

wie door de HEER is vervloekt, valt daarin.

15Kinderen zijn geneigd tot onbezonnenheid,

de stok wijst ze terecht en weerhoudt ze ervan.

16Wie een arme onderdrukt, maakt hem enkel rijk,

wie een rijke geld geeft, zorgt ervoor dat hij gebrek lijdt.

Spreuken 22:9-16NBV21Open in de Bijbel

Skippen helpt
Het boek Spreuken wordt gerekend tot de literatuur van de wijsheid. Wie voor dit boek een pleidooi voert als gevuld met algemene wijshe­den, komt een heel eind. Gelukkig maar. Toch is er meer.

Het boek opent ermee dat de vreze voor de Heer het begin is van alle wijsheid. En het besluit met de vrouw die ontzag voor de Heer heeft en daarvoor gepre­zen moet worden.

Voor goed leven is meer nodig dan een stel hersens, en wel de kennis die spreekt van ontzag voor God. Wie deze wijsheid op het spoor is, biedt spotters geen kans. Het voorkomt ruzie.

Twistgesprekken houden op en de beledigingen staken. Skippen helpt in onze moderne tijd met zijn vloedgolf aan berichten op sociale media. Spotters druipen af en bedriegers worden te kijk gezet. ‘De Heer waakt over wie kennis bezit­ten.’

♪ Lied 1001

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons