Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jong geleerd, oud gedaan

Bijbeltekst(en)

1Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,

waardering boven zilver en goud.

2Een arme en een rijke hebben dit gemeen:

de HEER heeft hen beiden gemaakt.

3Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor,

wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.

4Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER

wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.

5Wie de verkeerde weg gaat, treft dorens en valstrikken aan,

wie zijn leven liefheeft, blijft er verre van.

6Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,

en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

7Een rijke heeft macht over armen,

wie leent is de slaaf van zijn geldschieter.

8Wie onheil zaait, zal onheil oogsten,

door de stok waarmee hij slaat zal hij te gronde gaan.

Spreuken 22:1-8NBV21Open in de Bijbel

Jong geleerd, oud gedaan
Vader zei altijd: ‘Ik zal nooit vergeten wat moeder deed als iemand wat raaskalde, ze knipoogde dan veelbetekenend.’ Hoeveel mensen leven, ongemerkt, met wat ze van huis uit meekregen. Het Spreukenboek zegt dat al in het begin (Spr. 1:8).

Het leerproces van een mens valt moeilijk te analyseren. Meestal, ouder geworden, weet je leermomenten te traceren. Soms blijkt door schade en schande wijs worden nuttig geweest te zijn. Of wat je thuis, vaak tegen je zin in, heeft gevormd. ‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’

‘Toen ik een kind was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind,’ zegt Paulus. Terugkijkend weet hij dat het de liefde tot God was, die hem heeft gevormd. Niets kan hem daarvan scheiden. Jong geleerd, oud gedaan.

♪ Psalm 78a

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons