Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Te veel gevraagd

Bijbeltekst(en)

33Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt.” 34Dit zeg Ik daarover: zweer helemaal niet, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, 35noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; 36zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. 37Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 39Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. 40Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 42Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Matteüs 5:33-48NBV21Open in de Bijbel

Te veel gevraagd
‘Ik geloof dat mensen alleen uit onoplettendheid optimist zijn.’ Dit citaat van de schrijver W.F. Hermans zet ons Bijbelgedeelte in een spotlicht waarin zeer velen zich zullen herkennen. Bij iedere opmerking zou je pessimistisch kunnen zeggen: Dat is te veel gevraagd.

Hoe kun je iemand na de rechterwang óók de linkerwang toekeren? Als je even niet oplet misschien, maar als je wél oplet, sta je klaar om terug te mep­pen. Waarom zou je mensen die jou nooit uitnodigen, terugvragen? Het is toch een keer klaar. Tot je onoplettend zegt: Wanneer komen jullie weer eens eten? De ander zegt: Graag, we vragen jullie nooit terug. Ik kan niet koken zoals jij. Ik schaam me.

Misschien is onoplettendheid wel de opening naar de ander. Zou Jezus dat bedoelen met: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader vol­maakt is’? Volmaakt, ook vertaald met: uit één stuk.

♪ Lied 714

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons