Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Herstel de verhouding

Bijbeltekst(en)

21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22Dit zeg Ik daarover: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor nietsnut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 23Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, 24laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. 25Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28Dit zeg Ik daarover: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. 30En als je rechterhand je ten val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je met je hele lichaam naar de Gehenna gaat.

31Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” 32Dit zeg Ik daarover: ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

Matteüs 5:21-32NBV21Open in de Bijbel

Herstel de verhouding
Jom Kipoer: voor Joden het grote feest van de verzoening. De tempel is prachtig. Ook de kerk met de gereedstaande avondmaalstafel in het heldere zondagochtendlicht nodigt te komen. Maar hoe kom je?

Besef je waar je bent? De verhouding tot je naaste: wat waren de laatste woorden, wat stond er in dat zure appje, waarom die akelige opmerkin­gen door de telefoon?

Als je je bewust bent van wat je aan misverstand achterliet, herstel dan eerst de verhouding. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Breng jezelf binnen als een ‘offer’ in de verstoorde verhouding. Een offer kost altijd wat, maar levert ook iets op.

Dit Bijbelgedeelte cirkelt om herstel van verhoudingen, voor zover het jouw aandeel is. Het raakt de betekenis van verzoening. Wat een vera­deming als dat gaat lukken. Mislukken moet geen optie zijn.

♪ Lied 943:1,2,3

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons