Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Koninkrijk binnengaan

Bijbeltekst(en)

11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Matteüs 5:11-20NBV21Open in de Bijbel

Koninkrijk binnengaan
Het Malieveld raakt nog wat verder uit beeld. Jezus toont zich een leraar van Israël door met de zijnen te spreken over wet en profeten. Pas als wet en profeten werkelijk worden verstaan, wordt de optocht naar het Malieveld een lichtprocessie. Maar, eerst moet er nog heel wat bijge­leerd worden.

‘Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uit­ schelden en van allerlei kwaad betichten.’ Hiermee maakt Jezus het voor zijn leerlingen zeer concreet. Kunnen mensen die geen weet heb­ben van vervolging, begrijpen wat hier staat? Voelen de mensen die wél vervolgd worden zich gelukkig en dichter bij God? Lastige vragen.

Ook christenen worden nog altijd vervolgd. Het is noodzakelijk goed naar hen te luisteren. Zij weten van verdrukking. Jezus maakt duidelijk dat de leer van de Thora de basis vormt voor het geluk van elk mens die het Koninkrijk van God wil binnengaan.

♪ Psalm 1a

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons