Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Berg of Malieveld

Bijbeltekst(en)

Bergrede

1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs 5:1-10NBV21Open in de Bijbel

Berg of Malieveld
Bij Mattheüs spreekt men van Bergrede, bij Lucas van veldrede. Denkend aan marsen en tractorparades van de laatste jaren zouden we kiezen voor veldrede!

Op het Malieveld geldt: hoe groter de massa, des te overtuigender. Valt dat te lezen in Jezus’ toespraak? Jezus trekt zich terug, spreekt níet de massa toe, onderricht wél de leerlingen over mensen die gedeukt zijn in het leven. Zijn zij te vergelijken met een groep die massaal opkomt voor hoger loon of andere stikstofregels?

Jezus prijst de leerlingen gelukkig als ze instaan voor het geluk van deze mensen. Daarvoor is Hij gekomen. Hij is een leraar die de Thora gestalte wil geven en probeert anderen te bewegen dat evenzo te doen. De mars naar het Malieveld kan nodig zijn.

Niet minder belangrijk is de vraag: wat betekent geluk voor mij en voor degene naast mij met zijn spandoek?

♪ Lied 734

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons