Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een groot rechtsgeding

Bijbeltekst(en)

Wie bepaalt de loop der dingen?

1Zwijg en hoor Mij aan, eilanden.

Laten de volken nieuwe krachten opdoen,

laten ze naderbij komen, laten ze spreken.

Laten we samen een rechtsgeding voeren.

2Wie liet in het oosten een bevrijder opstaan,

wie heeft hem in dienst genomen?

Wie levert volken aan hem uit

en onderwerpt koningen aan hem?

Zijn zwaard maakt hen tot stof,

zijn boog laat hen als kaf verwaaien;

3hij achtervolgt hen en trekt ongehinderd verder,

zijn voeten raken nauwelijks de grond.

4Wie heeft dat tot stand gebracht?

Wie roept de generaties vanaf het begin?

Ik, de HEER, Ik was de eerste

en ook bij de laatsten zal Ik zijn.

5De eilanden zien het met angst en beven,

de einden der aarde komen sidderend naderbij.

6De mensen schieten elkaar te hulp,

de een zegt tegen de ander: ‘Houd moed!’

7De beeldsnijder spoort de goudsmid aan,

hij die met de hamer plet, prijst hem die op het aambeeld slaat.

Hij bekijkt het soldeersel, zegt: ‘Het is goed,’

en zet het beeld met spijkers vast, zodat het niet omvalt.

Jesaja 41:1-7NBV21Open in de Bijbel

Een groot rechtsgeding
Er wordt een groot rechtsgeding gevoerd: Wil de echte bevrijder opstaan? Degene die werkelijk iets kan uitrichten en teweegbrengen?

Een volk dat in den vreemde aan de grond zit, wordt bemoedigd. Hieraan vooraf gaan de bekende woorden: ‘Troost, troost mijn volk!’ Mensen wor­den niet vergeten, al denken ze dat en al voelt dat zo. Ze zullen niet ver­ malen worden door vijandige volken. Ook de volken worden toegesproken. In deze rechtszaak durft echter niemand iets in te brengen. Eilanden, grote naties, en allerlei generaties worden ten tonele gevoerd. Ze sidde­ren, ze zien het oordeel met vrees en beven tegemoet. Ze schieten te hulp en proberen elkaar moed in te spreken. Ook flansen ze nog even snel een afgod in elkaar. Maar die maakt niets klaar.
De God van het kleine onbe­tekenende volk Israël verheft zich en neemt het woord: ‘Ik, de HEER, was de eerste en ook bij de laatsten zal Ik zijn. Ik ben de schepper. En Ik ben de enige die bevrijdt.’

Hij komt op voor zijn volk in de knel.

♪ Psalm 33:4,5

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons