Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het heilzame

Bijbeltekst(en)

23Wie een wijs hart heeft, schoolt zijn mond

en geeft zo kracht aan het betoog van zijn lippen.

24Een vriendelijk woord is een korf vol honing,

zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

25Soms denkt een mens de juiste weg te gaan,

terwijl die eindigt bij de dood.

26Een mens zwoegt omdat hij moet eten,

het is de honger die hem dwingt.

27Een onruststoker roept het kwaad op,

wat hij zegt is een verzengend vuur.

28Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,

een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

29Een boosdoener bedriegt zelfs zijn vriend,

hij lokt hem op het slechte pad.

30Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, heeft kwaad in de zin,

wie zijn lippen samenperst, heeft het kwaad al gedaan.

31De ouderdom is een prachtige kroon

die je verwerft door rechtvaardig te leven.

32Beter een geduldig mens dan een vechtjas,

beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.

33Men werpt het lot in een mantel,

de HEER bepaalt hoe het valt.

Spreuken 16:23-33NBV21Open in de Bijbel

Het heilzame
Het komt erop aan om het goede te kiezen. Wat is heilzaam?
Wijsheid komt van binnenuit, uit een wijs hart. Wijsheid uit zich in een vriendelijk woord. En wijsheid tekent zich af in een rechtvaardig leven, en in geduld en zelfbeheersing.

Lijnrecht daar tegenover staat het leven van een onruststoker, iemand met een venijnig karakter, die vals de ogen dichtknijpt, die sluw de lip­pen samenperst: een vechtjas. Met als kwalijk resultaat tweedracht die voortwoekert, vrienden die uit elkaar gedreven of op het slechte pad gebracht worden. Het is een heilloze weg van onheil, verwarring, chaos, dood en verderf.

Opnieuw denk ik aan de afscheidswoorden van Jozua: ‘Kies dan het leven, opdat je leeft. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’

Wijsheid bergt toekomst in zich.

♪ Psalm 119:14,17

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons