Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De man op het dak

Bijbeltekst(en)

1De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER,

Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.

2Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg,

de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

3De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt

dan dat je een offer brengt.

4Een hooghartige blik, een aanmatigend hart,

wat een goddeloze uitstraalt is zondig.

5Weldoordachte ijver strekt een mens tot voordeel,

wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden.

6Rijkdom verworven door bedrog

is als een vluchtige adem op zoek naar de dood.

7Het geweld van goddelozen sleurt hen naar de ondergang,

omdat ze weigeren het recht in acht te nemen.

8Een bedrieger bewandelt slinkse wegen,

een eerlijk mens handelt oprecht.

9Je kunt beter op een hoek van het dak wonen

dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt.

10Een goddeloze is uit op het kwaad,

hij toont geen medelijden met zijn medemens.

11Als je een spotter bestraft, leren onnozelen daarvan,

als je een wijze berispt, vermeerdert zijn wijsheid.

Spreuken 21:1-11NBV21Open in de Bijbel

De man op het dak
De teksten van de Bijbel weerspiegelen de tijd waarin ze geschreven zijn. Achter de woorden kun je de schrijver soms bijna zien, in zijn tijd, met zijn eigen omstandigheden. Bij spreuk 9 uit dit hoofdstuk kun je je zo een hele roman voorstellen. Het is een scène uit een huwelijk, bijna zoals Simon Carmiggelt dat zo fijntjes kon beschrijven.

‘Je kunt beter op een hoekje van het dak wonen, dan in een huis met een vrouw die de hele tijd ruzie zoekt.’ Je gunt zo’n man een man cave, een toevluchtsoord, waar hij in alle rust zijn ding kan doen. Ondertussen vraag ik me wel af, of de vrouw in kwestie misschien hele goede rede­nen had voor haar geruzie.

Is het gek dat ook dit soort alledaagse dingen in de Bijbel staan? Ik denk het niet. Geloven gaat immers over alle aspecten van het leven.

♪ Lied 880

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons