Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Alternatieve feiten

Bijbeltekst(en)

12De rechtvaardige God slaat de goddelozen gade,

Hij stort ze in het verderf.

13Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme

zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.

14Een heimelijke gift doet woede bedaren,

onderhands gegeven geld temt razernij.

15De rechtvaardige vindt er vreugde in recht te doen,

voor de boosdoener is het recht een verschrikking.

16Wie afdwaalt van de weg van het verstand

zal belanden in het rijk van de schimmen.

17Wie altijd maar feestviert, zal gebrek lijden,

wie van wijn en verfijnd voedsel houdt wordt nooit rijk.

18Oprechten worden vrijgekocht, trouwelozen niet;

goddelozen dienen als losgeld voor rechtvaardigen.

19Je kunt beter in de woestijn wonen

dan leven met een humeurige vrouw die ruzie zoekt.

20Een wijze heeft rijke schatten en kostbare olie in huis,

een dwaas verkwanselt alles.

21Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft

ontvangt leven, voorspoed en eer.

Spreuken 21:12-21NBV21Open in de Bijbel

Alternatieve feiten
Een hele rake spreuk in het gedeelte van vandaag is vers zestien. ‘Wie afdwaalt van de weg van het verstand, zal belanden in het rijk van de schimmen.’

De vorige president van de Verenigde Staten had het tij­dens zijn ambtstermijn graag over ‘alternatieve feiten’. Daarmee bedoelde hij zijn eigen versie van de werkelijkheid, die niet zelden vol­komen uit de lucht gegrepen was.

Ook in de discussies over het corona­ virus kom je het vaak tegen. Sommige mensen accepteren de gegevens van de wetenschap niet en noemen feiten ‘ook maar een mening’. Dat lijkt onschuldig en op zijn ergst een beetje belachelijk. Maar er schuilt een gevaar in. Je belandt in het rijk der schimmen, zegt de spreuken­ dichter.

In een wereld waarin feit en verzinsel op gelijke voet staan, weet je niet meer wat waar is. Dat slaat je houvast weg en leidt uitein­delijk tot een zinloos bestaan.

♪ Psalm 86:4

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons