Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leven in de geest van Christus

Bijbeltekst(en)

10Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. 11Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. 12Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. 15Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles op de juiste wijze beoordelen, en zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. 16Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij Hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

1 Korintiërs 2:10-16NBV21Open in de Bijbel

Leven in de geest van Christus
Het zal de mensen in Korinthe onderhand wel duizelen. Natuurlijk, als Grieken zijn ze wel iets gewend als het op filosoferen aankomt. Maar Paulus geeft hier een staaltje weg, waar hun geleerden van achter hun oren zullen hebben gekrabd.

De Geest van God is jullie geschonken, zegt hij, en met die Geest kun je God begrijpen. Alleen met die Geest, want God begrijpt zichzelf.

Als je dit verbindt met de vorige gedeeltes, wordt het misschien duide­lijker. Het gaat Paulus erom dat wij niet vanuit ons eigen vertrekpunt bij God kunnen komen. Als we maar diep genoeg zouden nadenken. Of als we maar goed genoeg zouden zoeken.

Het bijzondere is nu net dat God naar ons toekomt. Als een geschenk, als een geheim. Het geloof is als een bril die je gegeven wordt. Daar­ door leer je te zien met Gods ogen en zie je de wereld als schepping en de ander als naaste.

♪ Lied 695

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons