Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De wijsheid van de liefde

Bijbeltekst(en)

1Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

6Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. 7Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid: vóór alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. 8Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. 9Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’

1 Korintiërs 2:1-9NBV21Open in de Bijbel

De wijsheid van de liefde
Wat is wijsheid? Een vraag waar filosofen en theologen al eeuwen mee worstelen. In de brief van Paulus leren we er iets belangrijks over.

Je hebt algemene wijsheden en persoonlijke wijsheid. De wijsheid van het verstand en de wijsheid van de liefde. Als het gaat om Gods wijsheid, dan denken wij mensen vaak dat dat ons verstand ver te boven gaat. Maar Paulus maakt het klein, zo klein als het ‘ik’ van de schrijver.

God heeft zijn wijsheid niet bedoeld als een algemene wereldgedachte. Niet als iets voor theologen of filosofen of geleerden. Maar Hij geeft het aan de mensen die Hij liefheeft. Als persoonlijke kennis, kennis van het hart.

Die wijsheid leert je het allerbelangrijkste op aarde: je bent geliefd. God ziet je en kent je zoals niemand je kent.

♪ Psalm 139:1

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons