Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Weersproken teken

Bijbeltekst(en)

13Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, 15waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.’

16Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18‘Er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

19Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, 20die zei: ‘Maak je gereed en ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ 21Jozef maakte zich gereed en ging met het kind en zijn moeder naar Israël. 22Maar hij durfde niet naar Judea te gaan toen hij hoorde dat Archelaüs daar zijn vader Herodes als koning was opgevolgd. Nadat hij in een droom een aanwijzing had gekregen week hij uit naar Galilea, 23waar hij ging wonen in de stad Nazaret. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

Matteüs 2:13-23NBV21Open in de Bijbel

Weersproken teken
De wijzen gaan op weg naar het kind. Maar de schriftgeleerden en koning Herodes gaan niet: zij staan aan de grond genageld. Want zij sidderen van angst, en angst kan een mens helemaal van de wijs bren­ gen. Wie is er nu bang voor een pasgeboren kind, bang voor een baby? Herodes wel: hij is bang zijn eigen macht kwijt te raken. Hij schuwt geen middel om zijn troon veilig te stellen. Zelfs in pasgeboren kinderen ziet Herodes een gevaar: één van hen kan hem te zijner tijd van de troon stoten. Zijn angst neemt absurde proporties aan. Alle leeftijdsge­ nootjes van Jezus in Betlehem moeten het met de dood bekopen. Er volgt een hartverscheurend relaas van radeloze moeders. Maria en Jozef moeten het vege lijf zien te redden. Dit pasgeboren kind, het teken van liefde, wordt van meet af aan weersproken. Herodes probeert het in de kiem te smoren. Maar goddelijke liefde laat zich niet doven.
♪ Lied 510:1,2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons