Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een ster als teken

Bijbeltekst(en)

De vlucht voor Herodes en Archelaüs

1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Matteüs 2:1-12NBV21Open in de Bijbel

Een ster als teken
Ineens komen er vreemde wijzen op het toneel. Zij hebben een ster gezien. Die wijze mannen hebben verstand van sterren. De wetenschap staat hoog genoteerd, daar in het verre Morgenland. Astronomie en astrologie gaan er hand in hand. Er is veel kennis en inzicht: het staat in de sterren geschreven.

In dat verre land is een wereldomvattend teken te zien: er staat iets unieks te gebeuren. De stand van de hemellichamen is nooit eerder vertoond. Die ene ster moet hoogst serieus genomen worden, zij is een teken. En de tekenen moeten worden verstaan: er is een koning geboren. Deze geleerden gaan daarom die ster achterna, waarheen die ook wijst.

De bijbelgeleerden in Jeruzalem zouden meer van die pasgeboren koning moeten weten. Maar die hebben er geen oor en oog voor. Dat brengt echter die wijzen uit het oosten niet van de wijs. In hun zoek­ tocht gaan zij ons voor: de ster gaat voorop.
Komt laten wij aanbidden, die koning.

♪ Lied 489:1,2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons