Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een wolk als teken

Bijbeltekst(en)

De wolk

15Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk zichtbaar als een vuur boven de tabernakel, en dat bleef zo tot de volgende morgen. 16Zo was het voortdurend: de wolk overdekte de tabernakel en was ’s nachts te zien als een vuur. 17Telkens als de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op. 18Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. 19Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER. 20Soms bleef de wolk maar een paar dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan sloegen ze hun kamp op wanneer de HEER daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder wanneer de HEER het beval. 21Soms ook bleef de wolk alleen van de avond tot de morgen. Als hij zich dan ’s morgens verhief, trokken ze verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of ’s nachts, trokken ze verder. 22Rustte de wolk langere tijd boven de tabernakel – een paar dagen of een maand of een jaar – dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij zich verhief trokken ze weer verder. 23Op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op, en op bevel van de HEER trokken ze verder. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER, die de HEER hun bij monde van Mozes gegeven had.

Numeri 9:15-23NBV21Open in de Bijbel

Een wolk als teken
God woont midden onder zijn volk – maar wel in nevelen gehuld. Zijn wonen onder hen is omgeven door een wolk. Een wolk die neerdaalt en ook weer opstijgt – op gezette tijden, op Gods tijd. Dat dalen, het blijven hangen en weer stijgen is maatgevend voor het volk. Wanneer de Heer verder wil trekken, dan stijgt de wolk op. Dat is het teken om zich gereed te maken, in te pakken, op te breken en klaar te staan voor vertrek. De wolk gaat voor en de mensen volgen overdag en ook ’s nachts.

Totdat de wolk weer blijft staan. Dan houdt ook het volk halt, het maakt kwartier en de mensen pakken uit. Of het nu voor een dag, een week, een maand of een jaar is. Wat God door middel van zijn wolk doet is maatgevend, hoe verhuld ook.

Hoe ons leven ook verloopt, maatgevend is de aanwezigheid en het voorgaan van de Heer. Hij gaat ons voor in wolk en vuur. Proberen wij zijn tekenen te verstaan?

♪ Lied 655:2,4

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons