Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2. Zegen

Bijbeltekst(en)

24“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,

26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

Numeri 6:24-26NBV21Open in de Bijbel

De Israëlieten krijgen de zegen van God. Een zegen is meer dan een gelukwens. Als je de zegen van God krijgt, mag je weten dat hij je zal helpen en beschermen.

Wanneer voel jij je gezegend?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons