Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1. Gods Naam

Bijbeltekst(en)

14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”

Exodus 3:14-15NBV21Open in de Bijbel

Gods naam is ‘Ik ben er altijd’. Hij gaat altijd met je mee.

Merk jij dat God er altijd is? Hoe merk je dat?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons