Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3. Je wordt gehoord

Bijbeltekst(en)

7Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?

Deuteronomium 4:7NBV21Open in de Bijbel

God is dicht bij je. Zoek een plek op (thuis of buiten in de natuur) waar je je dicht bij God voelt. Vraag God om hulp bij de dingen waar je op dit moment tegenaan loopt. Hij hoort je!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons