Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 8 | Vredevorst

Bijbeltekst(en)

1Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

2U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf U het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

3Het juk dat op hen drukte,

de stok op hun schouder, de staf van de drijver,

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

4Iedere laars die dreunend stampte

en elke mantel die doordrenkt is van bloed,

ze worden verbrand,

ze vallen ten prooi aan het vuur.

5Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid

en staan vast voor altijd en eeuwig.

De HEER van de hemelse machten

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Jesaja 9:1-6NBV21Open in de Bijbel

De afgelopen dagen hebben we gelezen over vrede dichtbij: in ons hart en met de mensen met wie we samen leven. De komende dagen lezen we over Gods belofte van vrede voor de hele wereld.
In de tijd van Jesaja wordt het land Juda van verschillende kanten bedreigd. Maar dan klinkt deze hoopvolle boodschap: er komt een koningskind dat vrede brengt!
Eeuwen later spreekt de engel Gabriël dezelfde woorden tegen Maria. Haar kind ‘zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden (…) en aan zijn koningschap zal geen einde komen’ (Lucas 1:32-33).
Nog weer eeuwen later zijn deze woorden door de bekende componist Händel verwerkt in het muziekstuk Messiah.

Luister eens naar het lied ‘For Unto Us a Child is Born’ (Een kind is ons geboren) uit Händels Messiah.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons