Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 7 | Dankbaar

Bijbeltekst(en)

15Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Kolossenzen 3:15-16NBV21Open in de Bijbel

Vrede en dankbaarheid, die twee horen bij elkaar. Dankbaarheid helpt je om te kijken naar wat God je gegeven heeft. Zo kijk je minder naar de dingen die je niet hebt. Maar het helpt je ook om dankbaar te zijn voor mensen om je heen. Het helpt je om van hen te houden en om het goede in hen te zien. Zo ervaar je vrede vanbinnen, maar ook met de mensen om je heen.

Schrijf de komende weken tot Kerst elke dag iets op waar je dankbaar voor bent.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons