Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 6 | Hulp van de Geest

Bijbeltekst(en)

19De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen.

Galaten 5:19-26NBV21Open in de Bijbel

Kerst is voor veel mensen: even geen oorlog en met de hele familie in harmonie bij elkaar aan tafel zitten. De werkelijkheid is soms minder fraai: ruzie, afgunst, narigheid op het nieuws…
Maar wat als we de woorden van Paulus in de praktijk zouden brengen? Als we ons zouden oefenen in dingen als geduld, vriendelijkheid en vreugde? Niet op eigen kracht, maar met de hulp van de Geest. Zou dat verschil maken in de manier waarop we Kerst beleven? Het is in ieder geval een poging waard. En het mooie van de Geest is dat Hij na de kerstdagen niet verdwijnt, maar blijft – net als Gods vrede.

In welk aspect van de vrucht van de Geest wil jij graag groeien? Bedenk één concrete actie die je daarbij kan helpen.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons