Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 5 | Onvoorwaardelijk

Bijbeltekst(en)

25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Johannes 14:25-27NBV21Open in de Bijbel

‘Vrede op aarde…’ zingen we straks met Kerst, met de woorden van het bekende lied ‘Ere zij God’. We willen allemaal graag vrede, in de wereld, in onze familie. Maar steeds weer merken we dat die vrede vaak van korte duur is en onder voorbehoud. Maar Jezus’ vrede is voor altijd en zonder voorwaarden.
Met Jezus’ komst kwam deze vrede voor alle mensen die God liefheeft. Maar ook nu, na Jezus’ tijd op aarde, is de vrede nog steeds bij ons. Door de heilige Geest, die ons in herinnering brengt wat Jezus heeft gezegd, mogen we die vrede ontvangen. Vrede die rust en moed geeft.

Herinner jij je de woorden van het lied ‘Ere zij God’? Zing het of luister ernaar.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons