Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 4 | De Heer is nabij

Bijbeltekst(en)

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:4-7NBV21Open in de Bijbel

Gods vrede ervaren betekent niet dat het leven altijd makkelijk is. Paulus, de schrijver van deze brief, weet daar zelf alles van. Toch staat zijn brief vol met oproepen om blij te zijn. Waarom? ‘De Heer is nabij.’ God laat met Kerst zien hoe graag Hij bij ons wil zijn. Paulus is ervan overtuigd: als je daarop vertrouwt en alles met Hem deelt in je gebeden, mag je erop rekenen dat God je vrede geeft. Dat is geen vrede die je zelf kunt beredeneren of bedenken, die wordt je gegeven. Dat geeft in deze tijd misschien de ruimte om even stil te worden en uit te kijken naar Kerst, naar de Vredevorst (Jesaja 9), God zelf.

Heb jij deze vrede weleens ervaren? Hoe was dat voor jou?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons