Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 9 | Wat is oorlog?

Bijbeltekst(en)

2Eens komt de dag

dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Alle volken zullen daar samenstromen,

3machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

4Hij zal rechtspreken tussen de volken,

over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

5Nakomelingen van Jakob, kom mee,

laten wij leven in het licht van de HEER.

Jesaja 2:2-5NBV21Open in de Bijbel

Jesaja spreekt over ‘de dag van de Heer’. Het is een prachtig beeld van hoe het er in de toekomst zal uitzien. Advent is ook: uitkijken naar díe dag.
En Jesaja ziet het al voor zijn ogen gebeuren, zo concreet. Wapens zullen worden omgesmolten tot gereedschap. Mensen zullen elkaar niet meer willen vernietigen, maar samenwerken om voldoende voedsel te laten groeien.
Samen, zij aan zij, iets moois opbouwen, dat is leven in vrede; en dat is meer dan alleen de afwezigheid van oorlog.

Hoe kun jij vandaag iets laten zien van de vrede tussen mensen, waarover Jesaja spreekt?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons