Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 14 | Vredestichters

Bijbeltekst(en)

Bergrede

1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs 5:1-10NBV21Open in de Bijbel

Jezus gebruikt bijna dezelfde woorden als de dichter van Psalm 37, die we gisteren lazen: ‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.’ Maar Hij voegt er nog een aantal dingen aan toe. De mensen die Hij beschrijft, wachten niet alleen passief af tot God orde op zaken stelt. Zij zijn zich er ontzettend van bewust dat op dit moment het recht nog niet daagt als het morgenlicht (Psalm 37:6), en ze zetten zich ervoor in om toch iets van dat licht te laten schijnen. Niet voor niets noemt Jezus hen een paar verzen verderop ‘het licht in de wereld’ (Matteüs 5:14).

Waar denk jij aan bij het woord ‘vredestichter’? Hoe zou je zelf een vredestichter kunnen zijn?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons