Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 15 | Opbouwend

Bijbeltekst(en)

16Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, 17want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de mensen geacht. 19Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.

Romeinen 14:16-19NBV21Open in de Bijbel

‘Geen zaak van eten en drinken…’ Zo in de aanloop naar Kerst, met kerstkransjes, glühwein, en misschien wel grote plannen voor het kerstdiner, kan deze tekst ons een ongemakkelijk gevoel bezorgen. Paulus herinnert ons eraan dat de vervulling van het grote visioen van vrede alleen mogelijk is als we daar ook in kleine dingen naar streven. Hij roept de gelovigen in Rome op om rekening met elkaar te houden: ook al vind je zelf dat je alles mag eten, zorg dan toch dat er geen onvrede ontstaat door jouw keuze. Hij zet er iets krachtigs tegenover: ‘gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.’

Hoe kun je zo omgaan met eten dat het opbouwend is en vrede bevordert?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons