Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 16 | Gezegend

Bijbeltekst(en)

De priesterzegen

22De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:

24“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,

26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

Numeri 6:22-26NBV21Open in de Bijbel

Vrede in je hart, vrede met elkaar en… vrede met God: het een kan niet zonder het ander. Dat blijkt ook uit deze oude zegen, die volgens de Bijbelse overlevering al met de Israëlieten meegaat sinds het volk door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land. Het is een alomvattende zegen: bescherming, Gods nabijheid en vrede, sjalom in het Hebreeuws. Dat betekent ‘geen oorlog’, maar nog veel meer: sjalom beschrijft een situatie van heelheid, of, met een ouderwets woord, heil. Een leven waarin het goed is tussen ons en de mensen om ons heen, waarin we met onszelf in het reine zijn en niets tussen God en ons in staat.

Wat heeft Kerst voor jou met die sjalom te maken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons