Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 17 | Recht en waarheid

Bijbeltekst(en)

9Ik wil horen wat God ons zegt.

De HEER spreekt woorden van vrede

tegen zijn volk, zijn getrouwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:

zijn glorie komt wonen in ons land,

11trouw en liefde omhelzen elkaar,

recht en vrede begroeten elkaar met een kus,

12trouw bloeit uit de aarde op,

recht ziet uit de hemel toe.

13De HEER geeft al het goede:

ons land zal vruchten geven.

14Het recht gaat voor God uit

en baant voor Hem de weg.

Psalmen 85:9-14NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we over de priesterzegen, waarin Gods nabijheid en vrede voor de mensen alles met elkaar te maken hebben. Hetzelfde thema komt in deze psalm terug. God spreekt woorden van vrede voor iedereen die daar oren naar heeft. Hij komt zelfs bij de mensen wonen, en waar dat gebeurt, bloeien recht en waarheid op.
De evangelist Johannes gebruikt bijna dezelfde woorden als hij schrijft over de komst van Jezus: ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader’ (Johannes 1:14).

Lees vandaag ook eens de eerste verzen van het Johannes-evangelie. Welk vers raakt jou het meest in dit bijzondere kerstverhaal?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons