Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 18 | Goed nieuws!

Bijbeltekst(en)

7Hoe welkom is de vreugdebode

die over de bergen komt aangesneld,

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,

die redding aankondigt en tegen Sion zegt:

‘Je God is koning!’

8Hoor! Je wachters verheffen hun stem,

samen barsten ze uit in gejuich,

want ze zien het met eigen ogen:

de HEER keert terug naar Sion.

Jesaja 52:7-8NBV21Open in de Bijbel

De tekst van vandaag staat in het tweede deel van het boek Jesaja. Dit deel bevat de woorden van een profeet die tegen het einde van de ballingschap optrad. Een paar decennia eerder hadden de Babyloniërs Jeruzalem verwoest en een groot deel van de bevolking weggevoerd. Profeten zoals Jeremia en Ezechiël leggen die gebeurtenis uit als straf omdat het volk zich van God had afgekeerd. Maar nu is het tijd voor een nieuw begin. Eindelijk is er weer goed nieuws!
Paulus haalt deze tekst aan in zijn brief aan de Romeinen (Romeinen 10:15). Ook hij denkt bij ‘goed nieuws’ aan vrede: vrede tussen God en mensen door de komst van Jezus.

Wat is het mooiste nieuws dat je ooit gekregen hebt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons