Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 19 | Thuis

Bijbeltekst(en)

12Vol vreugde zullen jullie uittrekken

en in vrede zul je huiswaarts keren.

Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,

en alle bomen zullen in de handen klappen.

13Doornstruiken maken plaats voor cipressen,

distels voor mirtenstruiken.

Zo zal de HEER zich een naam verwerven,

het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Jesaja 55:12-13NBV21Open in de Bijbel

Ook deze tekst is gericht aan het volk in ballingschap in Babylonië. In Jeremia 31:15 vangen we een glimp op van hoe de tocht naar Babel eruit moet hebben gezien: klagen, bitter treuren, en een moeder die om haar kinderen rouwt. Nu is dat volledig omgekeerd. Zelfs de natuur doet mee in de algemene jubelstemming! De uitbundige beelden doen vermoeden dat het om meer gaat dan de thuisreis van de ballingen, hoe vreugdevol die ook geweest zal zijn. Er klinkt een belofte in door van een dag waarop God voorgoed een einde maakt aan alles waardoor wij ons niet helemaal thuis voelen op deze wereld.

Wat heb jij nodig om je thuis te voelen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons