Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 20 | God keert alles om

Bijbeltekst(en)

46Maria zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

47mijn hart juicht om God, mijn redder:

48Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig is zijn naam.

50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,

voor al wie Hem vereert.

Lucas 1:46-50NBV21Open in de Bijbel

Niet alleen de mensen in de tijd van Jesaja en de bergen en heuvels breken uit in gejuich. Ook Maria zingt een uitbundig loflied, nadat ze de eerste schrik van de ontmoeting met de engel te boven is gekomen. Haar verwondering over de rol die zij zal spelen in de vervulling van Gods belofte aan Israël komt daarin tot uitdrukking. God keert alles om – zo zou je haar lied kunnen samenvatten. Alles wat leidt tot ongelijkheid en daardoor tot onvrede zal verdwijnen door het kind dat zij draagt.

Luister op een rustig moment naar het lied ‘God keert alles om’ van Sela.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.19
Volg ons