Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 21 | Vrede voor alle mensen

Bijbeltekst(en)

16Want niet eindeloos blijf Ik twisten,

niet eeuwig duurt mijn toorn.

Anders zou hun geest voor Mij bezwijken,

de levensadem die Ik hun gegeven heb.

17Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht,

Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen.

Maar zij gingen onverdroten voort

op de weg die ze zelf hadden gekozen.

20Maar de goddelozen blijven onrustig

als de zee, die nooit rust kent;

haar golven woelen vuil en modder op.

21Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.

Jesaja 57:16-21NBV21Open in de Bijbel

God weet precies dat de mensen niet volmaakt zijn. Toch kiest Hij ervoor om hen te helpen. Niet alleen zijn volk, maar alle mensen, waar dan ook ter wereld.

De woorden doen denken aan het visioen van Johannes, eeuwen later. God belooft daarin dat Hij alle tranen zal drogen en elke vorm van rouw en verdriet zal wegnemen (Openbaring 21:4). Hoe? Door zelf bij de mensen te komen wonen. Naar dat moment zien we nog steeds uit. Maar nu mogen we vieren dat God al een keer bij de mensen gewoond hééft. Met de komst van Jezus is al een tipje van de sluier opgelicht.

Wie wens jij de vrede en troost toe waar Jesaja en Johannes over spreken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons