Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 22 | Op weg naar vrede

Bijbeltekst(en)

76En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,

want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken,

77en om zijn volk bekend te maken met hun redding

door de vergeving van hun zonden.

78Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God

zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen

79en schijnen over allen die in duisternis verkeren,

in de schaduw van de dood,

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Lucas 1:76-79NBV21Open in de Bijbel

De tekst van vandaag komt uit het lied van Zacharias. Hij begroet hiermee zijn net geboren zoon Johannes, die later bekend wordt als Johannes de Doper. Negen maanden kon Zacharias niet praten, maar nu barst hij los, vol verwondering over dit bijzondere kind dat de mensen op de komst van de Heer moet gaan voorbereiden. Hij gebruikt daarbij veel woorden en beelden uit het Oude Testament. Je kunt er de boodschap uit het tweede deel van Jesaja in terug horen: na een tijd van verwijdering tussen God en de mensen is er nu eindelijk hoop op vrede en licht.

‘Je voeten zetten op de weg van de vrede’: wat houdt dat voor jou in?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons