Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 13 | Recht als morgenlicht

Bijbeltekst(en)

1Van David.

Erger je niet aan slechte mensen,

wees niet jaloers op wie kwaad doen,

2zij verdorren snel als gras,

zij verwelken als het jonge groen.

3Vertrouw op de HEER en doe het goede,

bewoon het land en leef er veilig.

4Zoek je geluk bij de HEER,

Hij zal geven wat je hart verlangt.

5Leg je leven in de handen van de HEER,

vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:

6het recht zal dagen als het morgenlicht,

de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7Blijf kalm en wacht op de HEER,

erger je niet aan wie slaagt in het leven,

aan wie met listen te werk gaat.

8Wind je niet op, laat je woede varen,

erger je niet, dat brengt maar onheil.

9Slechte mensen worden verdelgd,

wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

10Nog even, en verdwenen is de zondaar,

je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.

11Wie nederig zijn, zullen het land bezitten

en gelukkig leven in overvloed en vrede.

Psalmen 37:1-11NBV21Open in de Bijbel

Psalm 37 is een wijsheidspsalm: een psalm waarmee de schrijver zijn inzichten over het leven met God deelt. Wees tevreden met wat je hebt, vertrouw op God, wind je niet op over mensen die kwaad doen…
En dan ineens licht vers 6 op, letterlijk en figuurlijk: ‘…het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.’ In dat licht zullen de mensen leven die het advies van de dichter ter harte hebben genomen. Mensen die niet proberen zo veel mogelijk voordeel voor zichzelf te behalen, maar erop vertrouwen dat God het voor hen zal opnemen. Kortom, mensen die nederig zijn.

Waar denk jij aan bij het woord ‘nederig’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons