Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 12 | Veilig leven

Bijbeltekst(en)

25Ik zal een vredesverbond met ze sluiten, Ik zal het land vrij van wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en in de bossen onbezorgd kunnen slapen. 26Ik zal dat hele gebied en het land rondom mijn heuvel zegenen, en Ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft. 27De bomen zullen vrucht dragen, het land zal opbrengst geven en zij zullen onbezorgd leven in hun land. Ze zullen beseffen dat Ik de HEER ben wanneer Ik het juk breek waaronder ze gebukt gaan, en ze uit handen van hun onderdrukkers red.

Ezechiël 34:25-27NBV21Open in de Bijbel

Voor de mensen in de tijd van Ezechiël was vrede absoluut niet vanzelfsprekend. Ze zaten in ballingschap, ver verwijderd van hun eigen land. De opbrengst van hun inspanningen ging rechtstreeks naar hun overheersers. En het verbond dat God ooit met hun voorouders gesloten had, leek verbroken.
Maar net als Jesaja brengt Ezechiël een boodschap van hoop: God wil opnieuw een verbond aangaan met zijn volk. Ook Ezechiël spreekt over wilde dieren die geen bedreiging meer vormen. De rest van zijn visioen klinkt heel ‘gewoon’: regen op gezette tijden, bomen die vrucht dragen… Niet spectaculair, maar voor zijn luisteraars moet het geklonken hebben als de hemel op aarde.

‘Regen die zegen geeft’: wat stel jij je daarbij voor?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons