Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 11 | Een nieuwe koning

Bijbeltekst(en)

7Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. 8Ik zeg u dat Christus een dienaar van de Joden is geworden om te tonen dat God trouw is en om de beloften aan hun voorouders waar te maken, 9en dat Christus, om te tonen dat God barmhartig is, ook gekomen is om de andere volken in staat te stellen God te loven, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik U prijzen te midden van de volken, een loflied zingen ter ere van uw naam.’ 10En verder staat er: ‘Verheug u, volken, samen met zijn volk.’ 11En er staat ook: ‘Loof de Heer, volken op aarde, prijs Hem, naties overal.’ 12En verder zegt Jesaja: ‘Isaï zal een telg voortbrengen: Hij die komt om over alle volken te heersen; op Hem zullen zij hun hoop vestigen.’ 13Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.

Romeinen 15:7-13NBV21Open in de Bijbel

Paulus schrijft aan de christenen in Rome dat iedereen die in Jezus gelooft bij God mag horen, of je nu Jood bent of heiden (niet-Jood). En daarom, staat hier in hoofdstuk 14 en 15, moeten we elkaar ook liefdevol accepteren.

En dan citeert Paulus Jesaja over de telg van Isaï. Want die telg komt voor álle volken, lazen we in Jesaja 11. Iedereen mag op Hem hopen en vertrouwen. En de heilige Geest wil ons daarbij helpen, want ook die is gekomen voor iedereen (Joël 3).

De heilige Geest wil ons helpen om iedereen liefdevol te accepteren, maar soms is dat best lastig. Voor wie wil jij vandaag bidden zodat je met hem of haar in vrede kunt leven?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons