Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6/12 - Geboorteaankondiging van Simson

Bijbeltekst(en)

De geboorte van Simson

1Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de HEER. Daarom leverde de HEER hen veertig jaar lang over aan de Filistijnen. 2In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. 3Op een dag verscheen de engel van de HEER aan haar. ‘Tot nu toe was je onvruchtbaar en heb je geen kinderen gekregen,’ zei Hij. ‘Maar nu zul je zwanger worden en een zoon baren. 4Je mag daarom geen wijn of bier drinken en geen onrein voedsel eten. 5Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Nooit mag zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.’

6De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. ‘Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit,’ zei ze, ‘het leek wel een engel van God. Ik heb Hem niet gevraagd waar Hij vandaan kwam en Hij heeft me zijn naam niet gezegd.

Rechters 13:1-6NBV21Open in de Bijbel

15Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen.

Lucas 1:15-16NBV21Open in de Bijbel

Zacharias heeft van Gabriël te horen gekregen dat zijn zoon Johannes geen drank mag drinken. Dat verbod doet denken aan het verhaal over de vrouw van Manoach, de moeder van Simson. Net zoals Elisabet is zij onvruchtbaar. Toch belooft God haar een zoon, zoals hij dat ook aan Elisabet doet. En die twee zonen lijken ook op elkaar. Simson, de zoon van de vrouw van Manoach, is een nazireeër: hij mag geen wijn en andere drank drinken, en hij mag zich niet scheren. In Numeri 6:1-21 kun je lezen over de gelofte die een nazireeër af moest leggen. Normaal deed je dat uit eigen wil, als je je voor een bepaalde tijd helemaal aan God wilde wijden. Maar Simson wordt al vóór zijn geboorte aan God gewijd.

Johannes en Simson raken allebei vervuld van de Geest van God (Rechters 13:25; Lucas 1:15). Bij Johannes gebeurt dit als hij nog niet eens geboren is – Gabriël kondigt het aan, en we komen het later in het verhaal ook nog tegen! Johannes zal toegewijd zijn aan God, en Gods Geest zal hem leiden. Het woord ‘nazireeër’ komt in het verhaal over Johannes niet voor. Maar wat Gabriel vertelt, lijkt wel op de belofte die een nazireeër moest afleggen. Toewijding aan God, alles wat je doet in het teken stellen van God, daar gaat het om, bij Johannes én bij de nazireeërs.

Waar denk jij aan bij ‘toewijding aan God’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons