Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

5/12 - Een nieuwe tijd

Schrikken van Gabriël

Bijbeltekst(en)

20De ram met de twee hoorns die je zag, duidt op de koningen van de Meden en de Perzen. 21De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. 22De hoorn brak af en er kwamen vier andere voor in de plaats; dat betekent dat er vier koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht. 23Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in listen. 24Zijn kracht zal groot zijn – maar het is niet zijn eigen kracht – en hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken; machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen.

Daniël 8:20-24NBV21Open in de Bijbel

11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.

Lucas 1:11-14NBV21Open in de Bijbel

De engel Gabriël – zijn naam betekent: held van God – komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Maar als hij wel verschijnt, kondigt hij gebeurtenissen aan met grote gevolgen. In Daniël 9:21 komt Gabriël voor de tweede keer bij Daniël. De eerste keer schrikt Daniël heel erg (Daniël 8:17), net als Zacharias (Lucas 1:12) en later ook Maria (Lucas 1:29) dat deden toen Gabriël plotseling bij hen stond. Maar nu Gabriël voor de tweede keer bij Daniël komt, weet Daniël dat hij een boodschap van God kan verwachten.

Gabriël vertelt over Gods plan voor zijn volk: er breekt een nieuwe tijd aan voor de Israëlieten. Eerst komt er nog een periode van ellende. Maar die duurt niet voor eeuwig: er is uitzicht op een betere tijd, waarin God regeert en Jeruzalem wordt hersteld.
Steeds gaat het in de woorden van Gabriël om Gods plan – hij gaat een nieuw begin maken. Daniël krijgt te horen dat God zijn volk en Jeruzalem zal bevrijden van de buitenlandse overheersers. En Zacharias zal een zoon krijgen die niet alleen hem maar ook veel andere mensen vreugde zal brengen. Steeds brengt de engel Gabriël een vergelijkbare boodschap aan Gods volk: ‘God is bij jullie, en God zal bij jullie blijven.’

Waarmee zou jij een nieuw begin willen maken, en waarom?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons