Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7/12 - Klaar voor God

Elia, kinderen en ouders verzoenen

Bijbeltekst(en)

16Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde met aandacht. Ten overstaan van de HEER werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor Hem hadden, die zijn naam hoogachtten. 17Op de dag die Ik voorbereid – zegt de HEER van de hemelse machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. 18Dan zullen jullie het verschil weer zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen. 19Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. 20Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. 21Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die Ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse machten.

22Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. 23Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, 24en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.

Maleachi 3:16-24NBV21Open in de Bijbel

17Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’

Lucas 1:17NBV21Open in de Bijbel

Gabriël zegt dat Johannes de Doper de geest en de kracht van Elia zal krijgen. Wat je je daarbij kunt voorstellen, lees je bijvoorbeeld in de woorden van de profeet Maleachi over de dag van de HEER. De dag van de HEER is een belangrijk thema in de profetische boeken van het Oude Testament. Het is een dag van verandering, het moment dat God zal oordelen over de mensen.
Maleachi vertelt over die komende dag van de HEER; en hij legt uit wat mensen kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze op dat moment bij God horen: ze moeten zich houden aan wat Mozes hun geleerd heeft. Ook komt er nog een speciale bode van God voordat de dag van de HEER aanbreekt: de profeet Elia. Elia is volgens het verhaal in 2 Koningen 2 niet op een ‘normale’ manier gestorven, maar in een vurige wagen opgenomen in de hemel. Daarom kom je in latere teksten, zoals in de profetieën van Maleachi, de verwachting tegen dat Elia aan het eind van de tijd terug zal komen.

Als Elia terugkeert, kan wat verkeerd is, nog hersteld worden. En het krachtigste symbool daarvoor is, in de woorden van Maleachi, dat ouders en kinderen zich met elkaar verzoenen.

In Lucas 1:17 zegt Gabriël dus dat Johannes de kracht van Elia zal krijgen en dat ouders en kinderen met elkaar zullen worden verzoend. Als lezer weten we, met de woorden uit Maleachi in ons achterhoofd: nu gaat het erop aankomen – de dag van de HEER komt eraan!

Tussen welke mensen in jouw omgeving is er verzoening nodig? En moet jij nog iets goedmaken met iemand?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons