Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

22/12 - Nooit ver weg

God zorgt voor geringen (zijn volk)

Bijbeltekst(en)

Vijfde boek

1‘Loof de HEER, want Hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.’

2Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost,

door Hem verlost uit de greep van de vijand,

3bijeengebracht uit alle landen,

uit het oosten en het westen,

uit het noorden en het zuiden.

4Soms doolden zij door de woestijn,

maar een weg in de wildernis,

een stad, een woonplaats vonden ze niet.

5Ze kregen honger en dorst

en kwijnden van uitputting weg.

6Ze riepen in hun angst tot de HEER

Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren,

7Hij wees hun de rechte weg,

de weg naar een stad, een woonplaats.

8Laten zij de HEER loven om zijn trouw,

om zijn wonderen aan mensen verricht:

9wie dorst had, gaf Hij te drinken,

wie honger had, volop te eten.

Psalmen 107:1-9NBV21Open in de Bijbel

52heersers stoot Hij van hun troon

en wie gering is geeft Hij aanzien.

53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.

54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,

zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid

jegens Abraham en zijn nageslacht,

tot in eeuwigheid.’

Lucas 1:52-55NBV21Open in de Bijbel

Psalm 107 begint met een uitroep van dankbaarheid. ‘Loof de Heer, want hij is goed!’ De psalm wordt dan ook niet voor niets ingedeeld bij de dankpsalmen: liederen waarin één gelovige of een hele groep God dankt voor wat hij heeft gedaan. Dat betekent niet dat de schaduwkanten van het leven niet benoemd worden. De dichter spreekt over mensen in de greep van de angst, mensen die de weg kwijt zijn en bijna omkomen van honger, dorst en uitputting. Maar juist op dat moment ervaren zij dat God ingrijpt. Wie ronddwaalde, vindt weer de juiste weg, en wie honger had, krijgt volop te eten.

Het lijkt op de ervaring die Maria verwoordt in haar lied: God keert het lot van mensen om, juist als hun situatie uitzichtloos lijkt. Je kunt zeggen dat zulke liederen onrealistisch zijn; ze lossen immers echt niet zomaar alle moeilijkheden op die je in je leven kunt ervaren. Maar je kunt je ook laten bemoedigen door de woorden en ervaringen van anderen (zoals de dichters van de psalmen): hoe slecht je er ook aan toe bent, God is bij je en laat je niet in de steek.

Waarvoor zou jij God willen danken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons