Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

21/12 - Groot, groter, grootst

Grote dingen heeft God gedaan

Bijbeltekst(en)

20Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien Hem, wees Hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. 21Zing zijn lof, Hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden Hij voor u heeft verricht: 22met zeventig personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft Hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel!

Deuteronomium 10:20-22NBV21Open in de Bijbel

49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig is zijn naam.

Lucas 1:49NBV21Open in de Bijbel

Met de woestijn in de rug en het land Kanaän in het vooruitzicht luisteren de Israelieten naar hun leider Mozes. Mozes legt hun uit hoeveel God voor hen gedaan heeft. Jozef kwam met zijn broers en vader naar Egypte. Maar God heeft ervoor gezorgd dat hun familie enorm gegroeid is: Mozes is met een groot volk uit Egypte vertrokken. De oude belofte aan Abraham – zoveel nakomelingen als de sterren aan de hemel – is werkelijkheid geworden (lees bijvoorbeeld eens Genesis 22:17). Door te verwijzen naar de grote dingen in de geschiedenis van het volk, wil Mozes de Israëlieten oproepen om voor God te blijven kiezen en hem alleen te dienen. Beide thema’s – Gods grote daden en ervoor kiezen om God te dienen – klinken ook in het lied van Maria. Vol overtuiging zingt zij over de grote dingen die God voor haar gedaan heeft, ook al zijn die op dit moment nog voor bijna niemand zichtbaar. En ze noemt zichzelf ‘zijn minste dienares’, alsof ze zich geen mooiere titel kan voorstellen.

Waaraan denk jij bij de woorden ‘Gods grote daden’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons