Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

20/12 - Gezien

Lea - Maria

Bijbeltekst(en)

31Toen de HEER zag dat Jakob minder van Lea hield, opende Hij haar moederschoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar. 32Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde, ‘want,’ zei ze, ‘de HEER heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden.’ 33Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. ‘De HEER heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt; daarom heeft Hij mij er nog een zoon bij gegeven,’ zei ze, en ze noemde hem Simeon. 34En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. ‘Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten,’ zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. 35En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. ‘Nu zal ik de HEER loven!’ riep ze uit, en ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer.

Genesis 29:31-35NBV21Open in de Bijbel

48Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

Lucas 1:48NBV21Open in de Bijbel

Wie kent Lea niet? Lea, de eerste vrouw van Jakob, de zus van Rachel, de vrouw van wie Jakob minder hield? ‘Onaanzienlijk’ zou je haar kunnen noemen: haar eigen ogen hebben geen glans (Genesis 29:17), en in de ogen van Jakob is zij nauwelijks de moeite waard. Toch voelt Lea zichzelf gezien: niet door de mensen om haar heen, maar wel door God. Uiteindelijk is Lea heel belangrijk in de geschiedenis van het volk van Israël. Zij wordt de stammoeder van tien zonen, waaronder Juda. Die zoon verbindt het verhaal van Lea met dat van Maria: Juda is een van de voorvaders van koning David en daarmee ook van Jezus (Matteüs 1:2-16 en Lucas 3:23-28).

En er is nog een link tussen de twee vrouwen: Gods zegen. In Genesis 29:31-35 komt dat woord niet voor. Maar later werd het in het jodendom een gewoonte om meisjes en vrouwen te zegenen in de naam van grote bijbelse vrouwen, en daar hoort Lea helemaal bij. Lees bijvoorbeeld eens Ruth 4:11-12. Maria claimt eenzelfde soort zegen voor zichzelf: ‘Alle geslachten zullen mij gelukkig prijzen.’ Met andere woorden: ‘Alle geslachten zullen mij gezegend noemen.’ Lea en Maria – twee vrouwen, onaanzienlijk maar gezien, heel gewoon maar toch gezegend.

Over welke mensen kijk jij makkelijk heen, en heb jij weinig aandacht? En door wie voel jij je echt gezien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons