Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

19/12 - Gezegend (2)

Gezegend is de vrucht van uw schoot

Bijbeltekst(en)

Zegen en vloek

1Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal Hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. 2En omdat u Hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen:

3Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land.

4Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten.

5Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt.

6Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan.

7De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen.

8De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat Hij u geeft.

Deuteronomium 28:1-8NBV21Open in de Bijbel

42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!

Lucas 1:42NBV21Open in de Bijbel

Elisabet zegt ook tegen Maria dat de vrucht van haar schoot gezegend is (Lucas 1:42). Daarmee laat Elisabet zien dat ze herkent over wie het hier gaat. Elisabet herkent de moeder van de Heer en dus de Heer zelf.

De woorden ‘Gezegend is de vrucht van je schoot’ doen denken aan een toespraak van Mozes in het boek Deuteronomium. Aan het einde van zijn leven vertelt Mozes nog één keer aan de Israëlieten dat ze een keuze hebben: zegen of vloek, voorspoed of tegenspoed.
Als de Israëlieten zich aan Gods wetten houden, zal het goed met hen gaan. God zal hen, de vrucht van hun schoot, hun land en hun vee zegenen. Met andere woorden: de mensen en het land zullen vruchtbaar zijn.

In het Oude Testament heeft zegenen de betekenis van het uitspreken van iets goeds over iets of iemand. In het Nieuwe Testament verschuift de betekenis een klein beetje: de zegen kan dan ook een uitspraak van dankzegging of heiliging zijn. Beide betekenissen kun je zien in de uitroep van Elisabet: ze spreekt iets goeds uit over Maria, en is tegelijkertijd dankbaar voor het bijzondere kind in haar buik.

Is er iemand die jij zou willen zegenen? Zo ja, met welke woorden zou je dat dan willen doen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons