Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

18/12 - Gezegend (1)

Vervuld van de heilige Geest

Bijbeltekst(en)

25Toen zei Saul tegen David: ‘Gezegend ben je, David, mijn zoon. Je zult volbrengen wat je te doen staat. Ik weet dat je het kunt.’ Daarop vervolgde David zijn weg en Saul keerde terug naar zijn woonplaats.

1 Samuel 26:25NBV21Open in de Bijbel

42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!

Lucas 1:42NBV21Open in de Bijbel

Elisabet begroet Maria op een bijzondere manier: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen!’ (Lucas 1:42). Nog voordat Maria’s zwangerschap goed zichtbaar is, heeft de heilige Geest aan Elisabet laten zien dat hier iets heel speciaals aan de hand is.
De uitroep ‘Gezegend ben jij’ komt ook voor in het verhaal over Saul en David. David is op dat moment op de vlucht voor koning Saul: die ziet David als bedreiging en wil hem het liefst doden. Maar voordat hij daartoe de kans krijgt, gebeurt bijna het tegenovergestelde. Terwijl Saul te midden van zijn soldaten ligt te slapen, kruipt David Sauls legerkamp binnen en steelt zijn speer en de waterkruik die bij zijn hoofd staat.

Als Saul begrijpt wat er gebeurd is, roept hij een zegen over David uit. Net als Elisabet ziet hij de dingen ineens in een ander licht. Al snel zal Saul David weer achtervolgen, maar voor eventjes lijkt hij te beseffen dat Gods zegen sterker is dan zijn eigen wraakzucht.

Herken je dat, dat je ineens merkt: hier is iets heel speciaals aan de hand? Hoe reageer je op zo’n moment?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons