Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

17/12 - (H)erkenning

Het lied van Maria

Bijbeltekst(en)

Maria en Elisabet

39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

46Maria zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

47mijn hart juicht om God, mijn redder:

48Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig is zijn naam.

50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,

voor al wie Hem vereert.

51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

52heersers stoot Hij van hun troon

en wie gering is geeft Hij aanzien.

53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.

56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Lucas 1:39-56NBV21Open in de Bijbel

De engel Gabriël heeft aan Maria verteld dat ze een zoon zal krijgen. Het teken daarvoor is dat haar familielid Elisabet ook zwanger is. Elisabet is al oud, en heeft nooit eerder kinderen gekregen. Daarom gaat Maria direct op reis naar Zacharias en Elisabet.

Als Maria binnenkomt, gebeurt er iets heel bijzonders. Het is een van de meest vertederende momenten in de Bijbel. Als ze Elisabet begroet, trappelt Johannes, het kind van Elisabet, in zijn moeders buik. En het is geen trappeken zoals ongeboren baby’s wel vaker doen. Nee, Elisabet raakt vol van de heilige Geest, en legt in vers 43 en 44 uit wat er gebeurd is: zo klein als hij is, heeft Johannes Jezus herkend. En dat is de rol die hij later ook zal hebben: Johannes is de bode die de komst van Jezus aankondigt.

De vreugdesprong van haar ongeboren kind opent Elisabet de ogen voor de bijzondere zwangerschap van Maria. Ze noemt het kind van Maria nu al ‘Heer’, kurios in het Grieks. Dat woord wordt gebruikt voor aardse koningen en heersers. Maar het is ook de Griekse vertaling van adonai, de titel die in het Oude Testament voor God wordt gebruikt. En in het Nieuwe Testament geeft deze titel aan dat Jezus één is met God, zijn Vader.

Welke regel uit het lied van Maria blijft je het meest bij? Wat heeft die regel voor jou met Kerst te maken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons