Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

16/12 - Bescherming

Bijbeltekst(en)

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op U vertrouw ik.’

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

4Hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een schild en pantser.

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

8Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

10zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

11Zijn engelen geeft Hij opdracht

over je te waken waar je ook gaat.

12Op hun handen zullen zij je dragen,

je zult je voet niet stoten aan een steen.

Psalmen 91:1-12NBV21Open in de Bijbel

35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Lucas 1:35NBV21Open in de Bijbel

Psalm 91 gaat over Gods bescherming. Het is voor veel mensen een geliefde psalm en een bron van inspiratie voor geboortekaartjes en rouwkaarten. In de woorden van de engel aan Maria horen we delen uit deze psalm terug: ‘De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.’ De engel verwijst hiermee naar het geheim van Maria’s bijzondere zwangerschap.

Er staat ook iets over engelen in de psalm. We horen dat ze over ons zullen waken. In de Bijbel wordt verteld dat engelen de dienaren van God zijn. Ze staan rondom Gods troon en vereren hem. Soms worden ze door God naar de aarde gestuurd om een boodschap aan iemand te brengen, of om een taak uit te voeren. Ook beschermen ze mensen en helpen ze hen. Er wordt in de Bijbel niet gezegd hoeveel engelen er precies zijn, maar wel dat het er heel veel zijn. Volgens Daniël 7:10 staan er miljoenen engelen rondom de troon van God.

Welke zin uit Psalm 91 spreekt jou het meeste aan, en waarom?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons