Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 14 - Wij hopen op licht, maar het is duister

Berichten over oorlog en geweld, of verdrietig nieuws uit onze eigen omgeving: soms lijkt het licht onbereikbaar ver weg. In zo’n situatie kijken de Israëlieten naar God om hen te helpen.

Bijbeltekst(en)

In de ban van het kwaad

1De arm van de HEER is niet te kort om te redden,

zijn gehoor niet te zwak om te luisteren –

2jullie wangedrag is het

dat jullie en je God van elkaar heeft gescheiden;

door jullie zonden houdt Hij zijn gelaat verborgen

en wil Hij je niet meer horen.

3Want jullie handen zijn besmeurd met bloed,

je vingers bezoedeld door wandaden,

je lippen spreken leugens,

je tong prevelt bedrog.

4Geen aanklacht is nog zuiver,

geen rechtszaak wordt eerlijk gevoerd.

Ze vertrouwen op leegte

en spreken bedrieglijke taal,

ze zijn zwanger van onrecht

en baren misdaad.

5Ze broeden slangeneieren uit,

ze weven spinnenwebben.

Wie hun eieren eet zal eraan sterven;

als er een wordt ingedrukt, komt er een adder uit.

6Hun spinnendraden zijn ongeschikt voor kleding,

wat zij maken kan niet worden aangetrokken.

Hun daden zijn heilloze daden,

hun handen staan naar geweld.

7Hun voeten snellen naar het kwaad,

ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten.

Hun plannen zijn heilloze plannen,

verwoesting en rampspoed vergezellen hen.

8De weg van de vrede kennen ze niet,

waar zij gaan is geen recht te ontdekken.

Ze begeven zich op kronkelpaden;

wie daarop wandelt kent geen vrede.

9Daarom blijft het recht ver van ons

en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar.

Wij hopen op licht, maar het is duister,

op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.

Jesaja 59:1-9NBV21Open in de Bijbel

Berichten over oorlog en geweld, of verdrietig nieuws uit onze eigen omgeving: soms lijkt het licht onbereikbaar ver weg. In zo’n situatie kijken de Israëlieten naar God om hen te helpen.

Maar Jesaja reageert fel: zijn landgenoten verwachten redding van God, maar weigeren om zelf te leven op een manier die daarbij past. Ze eisen een rechtvaardige behandeling, maar willen die zelf niet aan een ander geven. Daarom blijft het donker om hen heen.

Advent is traditioneel een tijd om te vasten en stil te staan bij het donker in de wereld. Hoe geef jij daar vorm aan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons